گروه های پژوهشی فعال گروه های پژوهشی فعال
مرکز آموزش نجوم ادیب
ثبت نام خدمات الکترونیکی

گروه های پژوهشی

اولین فعالیت پژوهشی ویژه در مرکز آموزش نجوم ادیب به مناسبت خورشیدگرفتگی 20 مردادماه سال 1378 و با محوریت پژوهش‌های رصدی خورشید گرفتگی آغاز کرد. پس در راستاي ترويج تفكر علمي و ارتقاي سطح علمي دانش پژوهان اين مركز شكل گرفته است. مبناي اعتقادي شكل گيري واحد پژوهش بر اين اساس است كه قشر مهم و باارزشي از جامعه جوان وجود دارند كه عالقمندي ايشان به علم فراتر از مدرسه و دانشگاه است. بدون شک حمايت و هدايت اين قشر هم به عنوان پر كردن اوقات فراغت بخشي از جامعه و هم به عنوان تربيت و پرورش نخبگان آينده، در عين علمي بودن يک فعاليت خطير فرهنگي است. ايجاد و گسترش ارتباطات علمي و پژوهشي با ساير مراكز علمي حرفه اي و آماتوري داخلي و خارجي، از ديگر اهداف واحد پژوهش است.

 ارتباط  با ما 
آدرس :  اصفهان ، خیابان سعادت آباد، روبروی آرامگاه بانو مجتهده امین
تلفن تماس: 35 35 68 36
فاکس: داخلی 6