مرکز آموزش نجوم ادیب
ثبت نام خدمات الکترونیکی
  

نظر به اهمیت دقیق بودن راستای قبله مساجد برای ادای فریضه نماز جماعت، تیم تخصصی تعیین قبله مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان از سال 1385 تا کنون اقدام به تعیین قبله مساجد درحال ساخت و همچنین اصلاح راستای قبله مساجد قدیمی نموده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ارتباط  با ما 
آدرس :  اصفهان ، خیابان سعادت آباد، روبروی آرامگاه بانو مجتهده امین
تلفن تماس: 35 35 68 36
فاکس: داخلی 6